Miksi liittyä?

Mitä hyödyt jäsenyydestäsi?

 

THHL:n jäsenenä         

- olet Työttömyyskassa Statian jäsen

- sinulla on oikeus STTK/Pro ammattiliiton etuihin 1.1.2019 alkaen

- sinulla on mahdollisuus Kulkurien Majojen viikko- ja

viikonloppuvuorojen vuokraamiseen edullisin hinnoin

- sinulla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tehtäviin

päätöksiin sekä

- osallistua ammattiliiton ja oman yhdistyksesi järjestämiin

koulutus- ja virkistystilaisuuksiin.

 

Luottamusmies on jäseniä varten

THHL:lla on valtakunnallinen päätoiminen pääluottamusmies.

 

Yhdistysten toimialueilla on omat alueluottamusmiehet,

jotka ovat lähellä jäsentä ja auttavat kaikkia alueensa jäseniä

erilaisissa työelämän ongelmissa. Alueluottamusmieheen voi

ja pitää ottaa yhteyttä aina, kun tuntuu siltä, että tarvitsee

tietoa ja tukea työhön, työympäristöön tai palkkaukseen liittyvissä

asioissa. Tämä joukko edustaa jäsentä ja tuntee parhaiten

sekä alueensa tilanteen että hallinnon ja liiton asioita.

Yhteydenotot aina ensisijaisesti oman alueen luottamusmieheen.

Nämä luottamusmiehet edustavat liiton jäseniä mm. seuraavissa

asioissa:

- virkaehtosopimusten sekä annettujen säännösten ja

määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa

(palkat, vuosilomat, työajat, virkavapaudet jne.)

- myös muissa työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin

liittyvissä asioissa.

Alueluottamusmiehellä on tukenaan koko järjestökoneisto.

 

THHL:n toimisto neuvoo ja palvelee

Toimisto sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa.

Postiosoite: Ratamestarinkatu 11. B. 6. krs, 00520 Helsinki

Kotisivu www.thhl.fi

Puheenjohtaja Eija Tuutti

eija.tuutti@thhl.fi

0400 953 610

Pääluottamusmies Kari Reponen

kari.reponen@tem.fi

050 396 0184

 

Kuka päättää?

 

Ylintä päätäntävaltaa THHL:n asioissa käyttää edustajakokous.

THHL:n toimintaa johtaa liiton hallitus, joka on vastuussa päätöksistään

edustajakokoukselle.

Edustajakokous

THHL:n sääntömääräinen edustajakokous pidetään joka neljäs

(4.) vuosi huhti-toukokuussa. Viimeisin kokous oli keväällä 2017 Savonlinnassa.

Edustajakokoukseen on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus

lähettää yksi (1) edustaja kutakin alkavaa kolmeakymmentä (30)

jäsentä kohti. Jäsenillä on mahdollisuus olla ehdolla ja tulla valituksi

kokousedustajasi edustajakokoukseen.

 

Hallitus

 

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kuusi

(6), enintään kahdeksantoista (18) muuta jäsentä.

Hallitukseen on kuitenkin valittava vähintään yksi jäsen kustakin

jäsenyhdistyksestä. Kullakin hallituksen jäsenellä puheenjohtajaa

lukuun ottamatta on kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on sääntömääräisten edustajakokousten

välinen aika. Hallitus vastaa edustajakokouksen päätösten

toimeenpanosta sekä liiton toiminnasta yhdessä liiton puheenjohtajan

kanssa. Hallituksen kokoukset valmistelee työvaliokunta.

Liiton toimistossa on yksi päätoiminen työntekijä eli liiton puheenjohtaja.

Liiton päätoiminen pääluottamusmies on työnantajan

maksama toimija.

Klikkaa kuvaa ja pääset näkemään jäsenedut