Historia

Lyhyt katsaus THHL:n historiaan

 

11.11.1944 perustettiin Helsingissä työnvälitysvirkailijoiden yhdistys"järjestetyn yhteistoiminnan aikaansaamiseksi"työnvälitystä hoitaville. Tällä päätöksellä alkoi työvoimahallinnon henkilöstön ammatillinen toiminta ja sen vähittäinen ryhmittyminen osaksi virkamiesten järjestäytynyttä edunvalvontaa.

74-vuotta täyttänyt, hallinnonalan suurin etu-ja palvelujärjestö, Työ-ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL on sitkeällä toiminnalla tuottanut monia saavutuksia. Näistä on tullut pysyviä etuisuuksia tämän päivän jäsenille.

Alkuaikojen edunvalvontatoimintaan vaikutti mm. virkamiesten turvattu asema. Virkamiehet miellettiin vaikutusvaltaisten johtavien virkamiesten kautta osaksi ns. virkavaltaa. Katsottiin, että isäntä hoitaa virkamiestensä edut.

Edunvalvontatoiminta muuttui selkeästi 1970-luvun alussa, jolloin saimme sopimusoikeudet omiin työ- ja virkaehtoihin. Virkamiesliiton työtaistelun myötä kävimme ammattijärjestötoiminnan korkeakoulun 1986. Viimeiset 30 vuotta olemme edelleen taistelleet virkamiesten palkkojen ja muiden etujen puolesta.

Koko 74-vuotisen historian ajan on nähtävissä pari ikuisuusasiaa. Huolimatta yhteiskunnallisesta tärkeydestä ei työhallinto näytä koskaan olleen erityisen "tärkeä" hallinnonala. Tämä on nähtävissä työn arvostuksessa ja alan erityisen matalassa palkkatasossa.

Toinen ikuisuusasia on hallinnonalan negatiivinen julkisuusarvo. Ketään eivät kiinnosta työvoimapolitiikan myönteiset saavutukset vaan aina työttömyysaihe on suurempi uutinen.

Työhallinnon henkilöstö on ollut mukana ammattiyhdistystoiminnassa koko sodanjälkeisen ajan. Monessa mielessä tällä historialla on yhteneviä piirteitä ammatilliseen liikkeeseen yleensä. Samalla hallinnon erityisyys on kaikkina aikoina värittänyt edunvalvonnan kuvaa. Hankalassa toimintaympäristössä virkailijat näyttävät saavuttaneen monia "pysyviä" etuja.

Lainauksia kirjasta 60 vuotta TYÖTÄ JA VOIMAA, Työvoima-ja työhallinnon henkilöstön edunvalvonnan historia, Kari Hongisto, 2004.

Pohjois-Pohjanmaan piiriyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Rauni Kurkinen ja sihteeri Pirjo Panuma perehtyvät viimeisessä kokouksessaan esityslistaan Levillä 2013.

Lyhyt katsaus piiriyhdistyksen historiaan

 

Materiaalia yhdistyksen historiasta löytyy vuodesta 1964 lähtien. Piiriyhdistys on ollut aktiivisesti jäsentensä puolella edunvalvonta-asioissa. Mm. kuoppakorotuksiin, nimikemuutoksiin, tilapäisten työntekijöiden ylimääräistämiseen liittyen nykypäivän määräaikaisten vakinaistamiseen liittyen. Yhdistys on ottanut kantaa jäsentensä puolesta ja jäseniä on aktivoitu erilaisin toimin. Tietojärjestelmäntulon myötä sen seuraamista on tehty ja otettu kantaa sen aiheuttamiin muutoksiin ja olemassa olevan henkilökunnan omaehtoiseen kouluttautumiseen liittyen. Lakko 1986 paransi huomattavasti virkamiesten palkkatasoa aikaisempaan. Lakko oli pitkä, se kesti 6 vkoa ja 2 pv (16.4.-17.5.1986). Liitto on myös ajanut jäsentensä asiaa muun muuassa lomarahan, vuosiloman, ostovoiman parantamiseen liittyen. Piiriyhdistys on voinut vuosi vuodelta panostaa enemmän jäsentensä työhyvinvointiin luomalla yhteishenkeä muun muuassa yhteisillä virkistysmatkoilla ja koulutuksilla. Yhdistys on myös tehnyt lahjoituksia varoistaan eri tahoille mm. kriisialueille tai heikompiosaisille. 

PRH: n nimihistoriaa:

20.2.1979-12.8.1996 Työvoimahallinnon henkilökuntaliiton Oulu piiri ry

12.8.1996-26.6.2001 Työhallinnon henkilöstöliitto Oulun piiri ry

27.6.2001 > Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

 

Puheenjohtajat 70-luvulta lähtien:

1970-1971 Ahti Hakkarainen

1972-1973 Teuvo Räihä

1974-1975 Matti Turunen

1976-1979 Esko Koskela

1980 Juhani Klasila

1981 Marjatta Seppä

1982-1984 Erkki Holma

1985-1987 Oili Erkkilä

1988-1993 Oili Nätynki

1994-1999 Pirjo Panuma

2000--2003 Oili Erkkilä

2004-2013 Rauni Kurkinen

2014 Virve Lappalainen

2015-2018 Riitta Pesola

2019 > Maria Korkala